XX Jubileuszowy Konkurs „Cyprian Norwid - Poeta Naszej Ziemi”


Rysunek przedstawiający Cypriana Norwida na zielono fioletowym tle. Po jego lewej stronie biały napis na białym tle: 2021 Rok Norwida. W dolnym prawym rogu napis: 200 rocznica urodzin Cypriana Norwida XX edycji Jubileuszowego Konkursu „Cyprian Norwid – Poeta Naszej Ziemi” laureatami zostali uczniowie naszej szkoły. W kategorii logotyp konkursu dla szkól średnich zajęli: 
        
         II miejsce -  Ksawier Gozdalik kl.1G 
         III miejsce – Jan Rudajko kl.1T

Konkurs został zorganizowany przez  Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce  okazji  200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida, wybitnego poety i artysty ściśle związanego z ziemią dąbrówecką. W uznaniu zasług Cypriana Kamila Norwida dla polskiej sztuki i polskiej kultury Sejm i Senat RP ogłosił rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida.  

Ksawier Gozdalik – II miejsce   

Jan Rudajko- III miejsce

 

 Laureatom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!


Oprac.: Iwona Smoczyńska