Szkolny Doradca Zawodowy
     mgr Miłosława Regulska

Strona główna

Aktualności

Akty Prawne

Rynek Pracy

Oferty pracy

Dokumenty aplikacyjne

Dla Rodziców

Kontakt

 

 

  Doradca zawodowy

  Udziela pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych
  uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową uczniów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości
  systemu edukacyjnego. Doradca pomoże ci, nie tylko w wyborze zawodu i szkoły, ale także przy zmianie zawodu,
  wybraniu kierunku studiów, samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy. Doradca poprzez współpracę z Tobą, zaznajomi
  z nowymi sposobami kontaktowania się z pracodawcą, sposobami poszukiwania pracy oraz możliwościami zawodowymi
  na rynku pracy.

 Akty prawne - poradnictwo zawodowe

  § Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
   
  psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

  § Rozporządzenie MEN z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych
    
 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

  § Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
   
 nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków,
w których można zatrudnić nauczycieli niemających
   
 wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli