Szkolny Doradca Zawodowy
     mgr Miłosława Regulska

Strona główna

Aktualności

Akty Prawne

Rynek Pracy

Oferty pracy

Dokumenty aplikacyjne

Dla Rodziców

Kontakt

Dokumenty aplikacyjne

Pod hasłem „dokumenty aplikacyjne do pracy” najczęściej rozumiemy CV oraz List motywacyjny.
To jednak nie wszystkie dokumenty, które należy sobie przygotować zabierając się za poszukiwanie zatrudnienia.
O czym jeszcze pamiętać i co można traktować jako dokumenty aplikacyjne?

Podstawowe dwa dokumenty to oczywiście Curriculum Vitae oraz List Motywacyjny.

CV

Ten dokument prezentuje przebieg naszej kariery zawodowej, edukacji oraz pozwala osobie odpowiedzialnej
za proces rekrutacji zapoznać się z naszymi kompetencjami i umiejętnościami, a także sprawdzić, czy pasują
one do wymagań stanowiska. Najpopularniejsze CV to
 
CV chronologiczne – czyli lista wszystkich prac i szkół poczynając od tych najnowszych (zatem CV chronologiczne piszemy niejako od końca).

Patrz: Jak pisać CV?

List Motywacyjny

List motywacyjny nie zawsze jest konieczny i niekiedy nie warto go pisać. Na pewno nie ma on znaczenia jeśli pracodawca wyraźnie zaznacza, że nie jest on potrzebny. Celem Listu jest przedstawienie tych plusów kandydata,
które z różnych przyczyn nie zostały umieszczone w CV.
Niestety, często kandydaci do pracy list motywacyjny o pracę traktują jak druga wersję CV.

Patrz: Jak prawidłowo pisać List Motywacyjny?

Portfolio

Portfolio projektów, prac, zakresu wykonanych zadań również może być dokumentem aplikacyjnym.
W przypadku niektórych stanowisk – jak grafik, dziennikarz, architekt krajobrazu – wręcz wymaganym od początku procesu rekrutacji. Warto dołączyć je do aplikacji już na etapie wysyłania samego CV.

Referencje

Papierowe referencje są elementem dokumentów aplikacyjnych, których jednak nie wysyłamy pierwszym mailem. Oryginały możemy przedstawić na rozmowie kwalifikacyjnej. Wersje elektroniczne wysłać, ale na wyraźne życzenie pracodawcy.

Certyfikaty, zaświadczenia o ukończeniu szkoleń,
praktyki zawodowe.

Te dokumenty również są istotne w procesie rekrutacji, ale również – jak referencji – nie wysyłamy ich pierwszym mailem. Zaznaczamy jedynie w CV, że poświadczenia zdobytych kompetencji są do wglądu na rozmowie kwalifikacyjnej, bądź mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na wyraźne życzenie pracodawcy.