„Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy”

 

Projekt pt. „ Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy” złożony przez Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie w ramach programu Leonardo da Vinci został przyjęty do realizacji i otrzymał dofinansowanie w ramach projektu systemowego pt. "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" realizowanego przez FRSE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tego projektu 4 grupy, w sumie 50 uczniów z naszej szkoły wyjedzie na dwutygodniowe praktyki zagraniczne.

I grupa – 16 uczestników z klasy III Technikum Zawodowego, kierunek technik organizacji usług gastronomicznych– wyjazd do Londynu (listopad 2013)

II grupa – 8 uczestników z klasy III Technikum Zawodowego, kierunek kelner– wyjazd do Londynu (kwiecień 2014)

III grupa – 16 uczestników z klasy III Technikum Architektury Krajobrazu – wyjazd do Rzymu (październik 2014)

IV grupa – 16 uczestników z klasy III Technikum Zawodowego, kierunek technik informatyk– wyjazd do Londynu (grudzień 2014)

Udział w takiej praktyce stanowi niewątpliwie szansę na zdobycie ciekawego doświadczenia zawodowego, jest także znakomitą okazją do wykorzystania i poszerzenia umiejętności językowych oraz poznania kultury i obyczajów ludzi żyjących w innych krajach Europejskich.