INFORMACJE I MATERIAŁY DLA RODZICÓW

  

Informacje oraz druki wpłat na ubezpieczenie NNW

 Kalendarz Roku Szkolnego 2020/2021

 Dodatkowe dni wolne

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć Wychowania Fizycznego

Raport z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej W Technikum Zawodowym w 2012 r.

Raport z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej W Technikum Architektury Krajobrazu w 2012 r.

 


RADA RODZICÓW

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH

nr konta do wpłat: 24 80150004 4000 1948 2040 0001

 


Wychowanie do życia w rodzinie

Program WDŻ realizowany w szkole to ,,Wędrując ku dorosłości" autorstwa Teresy Król. 

Główne założenia i treści zawiera poniższa prezentacja.

 Wdż - prezentacja dla technikum


 


Informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych