Poniżej znajduje się druk wpłaty oraz informacje o warunkach i zakresie ubezpieczenia NNW w roku szkolnym 2020 / 2021

 

Informacja o dystrybutorze ubezpieczenia

Informacja o ubezpieczeniu NNW PZU Edukacja

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW PZU Edukacja

zakres ubezpieczenia - opcje

edytowalny szabon