Kadra pedagogiczna
Małgorzata Zwolska - Język angielski
DYREKTOR SZKOŁY od 2018 r.
Małgorzata Sieroszewska- Język angielski, Język angielski zawodowy
WICEDYREKTOR SZKOŁY
PRZEDMIOTY OGÓLNE


Barbara Wołowicz-Majewska- Pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie

Edyta Horodelska- Religia;
Opiekun Samorządu Szkolnego
Zdjęcie wkrótce ks. Daniel Filipowicz- Religia;
Krystyna Ziemichód- Język polski, Geografia;
wychowawczyni 4G
Irena Pałaś- Język polski;
wychowawczyni 2T5
Katarzyna Wilczyńska- Język polski;
Tomasz Pałaszewski- Historia, Geografia;

Tomasz Borowski- Język angielski, Język angielski zawodowy

wychowawca 1K

Zdjęcie wkrótce Marzanna Gruszczyńska - Język angielski;
wychowawczyni 2I
Zdjęcie wkrótce Anna Kęczkowska-Chikha- Język angielski
Katarzyna Demianiuk- Język niemiecki;
wychowawczyni 2T
zdjęcie wkrótce Małgorzata Gawrońska- Język niemiecki;
zdjęcie wkrótce Julia Kulej- Język niemiecki;
Aneta Lubieniecka- Matematyka, matematyka rozszerzona;
wychowawczyni 2I5
Barbara Gągała- Matematyka, Matematyka rozszerzona, Fizyka;
wychowawczyni 4I
Iwona Matusiewicz- Biologia, Biologia rozszerzona;

Magdalena Kazik- Historia, Historia i społeczeństwo, Wiedza o społeczeństwie, Wiedza o społeczeństwie rozszerzona;

Tomasz Lenkiewicz- Wychowanie fizyczne;
wychowawca 3I
Anna Roszkiewicz- Wychowanie fizyczne
wychowawczyni 4TK
Ireneusz Widort- Wychowanie fizyczne
Zdjęcie wkrótce Iwona Smoczyńska- Plastyka
zdjęcie wkrótce Miłosława Regulska- Bibliotekarz, Doradztwo zawodowe
Zdjęcie wkrótce Anna Borowa- nauczyciel wspomagający
Zdjęcie wkrótce Joanna Rasińska- nauczyciel wspomagający
Zdjęcie wkrótce Katarzyna Garwolińska- rewalidacja
Marzena Falc- Szkolny psycholog
PRZEDMIOTY ZAWODOWE - technik informatyk


Adam Popławski- Urządzenia Techniki Komputerowej, Systemy operacyjne, Witryny i aplikacje internetowe
Zdjęcie wkrótce Joanna Radomska- Witryny i aplikacje internetowe, Programowanie aplikacji internetowych, Bazy danych, Administracja bazami danych
wychowawczyni 1I
Łukasz Bryk- Witryny i aplikacje internetowe, Programowanie aplikacji internetowych, Bazy danych, Administracja bazami danych
zdjęcie wkrótce Paweł Lewandowski- Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej, Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi, Sieci komputerowe, Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych, Programowanie aplikacji internetowych
Zbigniew Czarnik- Informatyka, Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej, Działalność gospodarcza w branży informatycznej
zdjęcie wkrótce Paweł Tytko- Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych, Sieci komputerowe
PRZEDMIOTY ZAWODOWE - technik architektury krajobrazu


Dorota Jachacy- Podstawy przedsiębiorczości, Prace w urządzaniu i konserwacji obiektów małej architektury, Prace w urządzaniu i pielęgnacji obiektów roślinnych
Kierownik szkolenia praktycznego
Halina Baranowska- Prace w urządzaniu i pielęgnacji obiektów roślinnych, Prace w urządzaniu i konserwacji obiektów małej architektury
Anna Grabowska- Podstawy projektowania architektury krajobrazu, Urządzanie i pielęgnacja obiektów roślinnych, Ochrona i kształtowanie krajobrazu, Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu, Kształtowanie obiektów architektury krajobrazu
wychowawczyni 1T
Bożena Szafrańska-Kassyk- Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu, Prowadzenie działalności gospodarczej, Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu, Pracownia roślin ozdobnych, Rośliny ozdobne;
wychowawczyni 3AI
zdjęcie wkrótce Grażyna Kujawska- Prace w urządzaniu i pielęgnacji obiektów roślinnych, Prace w urządzaniu i konserwacji obiektów małej architektury
zdjęcie wkrótce Henryk Klimkiewicz- Przepisy ruchu drogowego
PRZEDMIOTY ZAWODOWE - technik żywienia i usług gastronomicznych; kelner


Zdjęcie wkrótce Barbara Rogaczyk- Wyposażenie i bezpieczeństwo pracy w gastronomii, Pracownia technologii gastronomicznej, Procesy technologiczne w gastronomii
Ewa Starzak-Jankowska- Obsługa konsumenta, Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, Ekonomika i organizacja w gastronomii, Usługi gastronomiczne, Procesy technologiczne w gastronomii;
wychowawczyni 2K5
Zdjęcie wkrótce Renata Kornacka- Technologia sporządzania potraw i napojów z towaroznawstwem, Zasady planowania jadłospisów, Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, Usługi gastronomiczne wewnętrzne i cateringowe, Obsługa kelnerska gości indywidualnych, Procesy technologiczne w gastronomii
wychowawczyni 2G5
Dorota Gastoł- Chemia, Obsługa gości indywidualnych;
wychowawczyni 3G
Magdalena Metelska -- Wyposażenie i bezpieczeństwo pracy w gastronomii, Pracownia technologii gastronomicznej, Procesy technologiczne w gastronomii 
wychowawczyni 2GK

Grzegorz Rudnik
- Edukacja dla bezpieczeństwa, Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii, Urządzenia i bezpieczeństwo pracy w gastronomii, Technologia gastronomiczna, Technologia gstronomiczna z towaroznawstwem

wychowawca 1G