TECHNIKUM ZAWODOWE 
zawód:technik informatyk

Informatyka to dziedzina wykorzystywana w każdej branży, instytucji czy przedsiębiorstwie. Bez komputerów, programów i informatycznych rozwiązań trudno dziś prowadzić jakąkolwiek działalność. Technik informatyk to zawód, na który z roku na rok jest coraz większe zapotrzebowanie na rynku. Jeżeli więc interesują Cię komputery, programowanie, aplikacje internetowe, tworzenie stron www oraz administrowanie sieciami jest to idealny kierunek dla Ciebie!

Dla uczniów rozpoczynających naukę w roku 2021/2022

Nauka w technikum trwa 5 lat. W trakcie nauki uczniowie zdają 2 obowiązkowe egzaminy zawodowe.  Egzaminy są organizowane w trakcie roku szkolnego po zakończeniu kształcenia w danej kwalifikacji. Po zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej. Po zakończeniu nauki w szkole i zdaniu wszystkich egzaminów absolwent otrzymuje dyplom zawodowy. Kierunek umożliwia uzyskanie matury.

Po ukończeniu tego kierunku zdobędziesz kwalifikacje w zakresie:

INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

Dla uczniów kontynuujących naukę 

Nauka w technikum trwa 4 lata (PO GIMNAZJUM) lub 5 lat (PO SZKOLE PODSTAWOWEJ). W trakcie nauki uczniowie zdają 2 egzaminy zawodowe. Egzaminy są organizowane w trakcie roku szkolnego po zakończeniu kształcenia w danej kwalifikacji. Po zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne. Po zakończeniu nauki w szkole i zdaniu wszystkich egzaminów absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Kierunek umożliwia uzyskanie matury.

Absolwent tego kierunku zdobędzie kwalifikacje w zakresie:

Podstawa programowa 2019

INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

Podstawa programowa 2017

EE.08 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 

EE.09 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych 

W naszej szkole nauczysz się:

 • jak przygotować komputer do pracy
 • montażu i diagnostyki komputerów
 • instalacji i administracji systemami operacyjnymi Windows i Linux, także w wersji serwerowej
 • projektowania, montażu i administrowania siecią lokalną
 • obsługi urządzeń peryferyjnych i sieciowych
 • tworzenia stron internetowych
 • programowania aplikacji webowych
 • tworzenia i zarządzania bazami danych  

Przykładowe umiejętności zawodowe:

 

 

 

Możliwości podjęcia pracy będziesz miał wiele:

 • w specjalistycznych firmach informatycznych
 • w działach obsługi informatycznej małych i dużych przedsiębiorstw
 • w ośrodkach obliczeniowych
 • w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego
 • w punktach serwisowych
 • w firmach administrujących sieci komputerowe
 • w sklepach komputerowych
 • w firmach produkujących komputery
 • w działach informatycznych dowolnego przedsiębiorstwa

na stanowiskach:

 • serwisant komputerowy
 • administrator systemów operacyjnych, serwerów, sieci lokalnych i baz danych
 • programista aplikacji webowych, front-end i back-end developer
 • informatyk prowadzący własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • umysł twórczy, analityczny, logiczny
 • szybka orientacja
 • zdolność koncentracji
 • dokładność i systematyczność
 • jasne i precyzyjne formułowanie myśli