TECHNIKUM ZAWODOWE 
zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód, który powstał z połączenia trzech zawodów na poziomie technika: technika żywienia i gospodarstwa domowego, technika organizacji usług gastronomicznych oraz kucharza. Zmiany zachodzące na rynku pracy wymusiły konieczność połączenia tych zawodów tak, aby absolwent tego kierunku kształcenia był wszechstronny i przystosowany do wymagań pracodawców oraz klientów.

Do podstawowych zadań wykonywanych przez technika żywienia i usług gastronomicznych należą wszystkie czynności związane z planowaniem i organizacją żywienia zbiorowego oraz przygotowywaniem wszelkiego rodzaju potraw i napojów zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta.

Dla uczniów rozpoczynających naukę w roku 2020/2021

Nauka w technikum trwa 5 lat. W trakcie nauki uczniowie zdają 2 obowiązkowe egzaminy zawodowe.  Egzaminy są organizowane w trakcie roku szkolnego po zakończeniu kształcenia w danej kwalifikacji. Po zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej. Po zakończeniu nauki w szkole i zdaniu wszystkich egzaminów absolwent otrzymuje dyplom zawodowy. Kierunek umożliwia uzyskanie matury.

Po ukończeniu tego kierunku zdobędziesz kwalifikacje w zakresie:

HGT.02 - Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

Dla uczniów kontynuujących naukę

Nauka w technikum trwa 4 lata (PO GIMNAZJUM) lub 5 lat (PO SZKOLE PODSTAWOWEJ)W trakcie nauki uczniowie zdają 2 egzaminy zawodowe. Dla uczniów którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2019/2020 i w latach kolejnych przystąpienie do egzaminów jest obowiązkowe. Egzaminy są organizowane w trakcie roku szkolnego po zakończeniu kształcenia w danej kwalifikacji. Po zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne. Po zakończeniu nauki w szkole i zdaniu obydwu egzaminów absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Kierunek umożliwia uzyskanie matury.

Absolwent tego kierunku zdobędzie kwalifikacje w zakresie:

Podstawa programowa z 2017 r.

TG.07 - Sporządzanie potraw i napojów
TG.16 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Podstawa programowa z 2019 r.

HGT.02 - Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Uczniowie zdobywają wiedzę ogólną i zawodową w zakresie przedmiotów ogólnoekonomicznych oraz specjalistycznych.

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • organizacji, informacji i kompleksowej obsługi przyjęć
 • organizacji i obsługi imprez w nietypowych warunkach
 • planowania żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego (stołówki, szpitale itp.)
 • układania i oceny jadłospisów, diet
 • planowania żywienia w zakładach żywienia zbiorowego otwartego (restauracje, bary itp.)
 • obsługi urządzeń techniki biurowej
 • obsługi biura i zastosowania technologii informacyjnej

Kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych doskonale przygotowuje do prowadzenia własnej działalności gastronomicznej takiej jak restauracji, punktów gastronomicznych czy świadczenia usług zewnętrznych.

Kierunek ten przygotowuje również do podjęcia studiów wyższych związanych z żywieniem, dietetyką, zarządzaniem, promocją i innych pokrewnych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
 2. Działalność gospodarcza w gastronomii
 3. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 4. Język obcy w gastronomii
 5. Zasady żywienia
 6. Organizacja produkcji gastronomicznej
 7. Usługi gastronomiczne


Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Procesy technologiczne w gastronomii
 2. Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej
 3. Obsługa gości w gastronomii

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w hotelach warszawskich Courtyard by Marriott Warsaw Airport, The Westin Warsaw, Mercure Warszawa Grand, InterContinental, Sheraton Warsaw, Polonia Palace 

Po otrzymaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci mogą być zatrudnieni we wszystkich krajach Unii Europejskiej gdzie dyplom ten jest honorowany.

Przykładowe umiejętności zawodowe: