Egzamin zawodowy powierdzający kwalifikacje w zawodzie

(PP2017 - kwalifikacje dwuliterowe)

  

Uwaga!

Na egzamin zawodowy wymagane jest stawienie się minimum 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu! W niektórych kwalifikacjach przed rozpoczęciem egzaminu w części praktycznej, przeprowadzany jest instruktaż stanowiskowy (jest to integralna część egzaminu).

 

Poniżej znajdziesz informacje i odnośniki do materiałów CKE i OKE, z którymi powinieneś się zapoznać planując przystąpienie do egzaminu.

 

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Deklaracja dla ucznia

 

   HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – FORMUŁA 2017 – PRZEPROWADZANEGO W 2021 r.

 

   INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE OBOWIĄZUJĄCA W ROKU 2021

 

   KOMUNIKAT W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH SPOSOBÓW DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU 2021

 

   KOMUNIKAT MEN W SPRAWIE WYKAZU OLIMPIAD TEMATYCZNYCH I TURNIEJÓW ZWIĄZANYCH Z WYBRANYM PRZEDMIOTEM LUB DZIEDZINĄ WIEDZY UPRAWNIAJĄCYCH DO ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  ARKUSZE EGZAMINACYJNE Z LAT UBIEGŁYCH

 

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH EGZAMINÓW

 

CZĘŚĆ PISEMNA - 60 min. 

Uczniowie z dostosowaniami piszą 30 min dłużej.

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

  • RL.21, RL.22 - czas trwania: 120 min
  • EE.08, EE.09 - czas trwania:150 min
  • TG.07 - czas trwania: 120 min
  • TG.16 - czas trwania: 60 min
  • TG.10 - czas trwania: 150 min
  • TG.11 - czas trwania: 150 min

 

Uczniowie z dostosowaniami wykonują zadania 30 min. dłużej

 

Absolwenci proszeni są o zgłoszenie się najpóźniej pół godziny przed egzaminem