Witamy na naszej stronieuwaga! wścieklizna!

Nasza Oferta

Technik usług kelnerskich
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik architektury krajobrazu
Technik
informatyk

 

PREZENTACJA SZKOŁY - POKAZ SLAJDÓW

Oferujemy:

  • uzyskanie średniego wykształcenia ogólnego i zawodowego,
  • praktyczną naukę zawodu,
  • dobry dojazd do Szkoły ze wszystkich kierunków,
  • 5 pracowni komputerowych i bibliotekę multimedialną
  • zajęcia pozalekcyjne w kołach zainteresowań: ekologicznym, młodych architektów, wolontariatu, teatralnym, zdrowego żywienia, carvingu, fotograficznym, programistycznym.
  • dobrą bazę dydaktyczną dla wszystkich kierunków kształcenia,
  • kontakt z życzliwymi nauczycielami,
  • dobrą, przyjazną atmosferę w klasach.

W ramach programów unijnych uczniowie odbywają praktyki zagraniczne w Niemczech, Włoszech i Irlandii.

Szkoła uzyskała status ośrodka do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Prowadzimy również działalność charytatywną. Współpracujemy z Domem Opieki Społecznej w Niegowie w ramach integracji młodzieży naszej szkoły z dziećmi niepełnosprawnymi.

Jesteśmy organizatorami Corocznego Marszu Niepodległości.

W szkole często odbywają się wystawy kompozycji kwiatowych, stroików świątecznych, a także konkursy plastyczne.

 

Nasza Szkoła powstała w celu kształcenia ludzi świadomych tego, że przyroda jest najcenniejszym skarbem ludzkości, a także żeby człowiekowi XX wieku, zafascynowanemu rozwojem techniki i cywilizacji, urbanizacji, opanowaniem przestrzeni kosmicznej, przypomnieć, że dla zachowania psychofizycznej równowagi niezbędne jest niebo, czysta woda i bujna zieleń - tym cenniejsza, im bardziej pierwotna i odległa od sztucznej cywilizacji.


Ostatnie artykuły:

1) Projekt edukacyjny mini sad
2) Wycieczka klas 2i5 i 3ai
3) Pokaz barmański
4) XX Jubileuszowy Konkurs „Cyprian Norwid - Poeta Naszej Ziemi”
5) Przedstawiciele klasy pierwszej Architektury Krajobrazu na trasie questu „W Arciechowie wśród dębów, łąk i wody”

 


STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH -